De geschiedenis van namen: interessante feiten en gebruiken

Een naam is een cruciaal onderdeel van jouw identiteit. Je naam geeft een directe weerspiegeling van de waarden, culturele achtergronden en familiegeschiedenis die bij jou horen.

De functie van namen heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de oudste beschavingen. Het geven van een naam zit vol met verschillende gebruiken en tradities. Tegenwoordig zijn we ons van deze tradities en waarden steeds minder bewust, maar je naam is nog altijd een belangrijke factor in het presenteren en bekend maken van jezelf aan anderen. Hieronder volgen enkele van de meest interessante feiten en gebruiken omtrent voor- en achternamen.

Feiten en gebruiken

  1. In Nederland werden achternamen pas voor het eerst gebruikt in de 19e eeuw.
  2. Achternamen werden vaak gebaseerd op een beroep, persoonlijke kenmerken of plaatsnamen.
  3. In veel culturen gebruiken mensen de naam van hun ouders of overgrootouders om hun kinderen te vernoemen.
  4. Veel namen zijn afgeleid vanuit het Hebreeuws of Latijns.
  5. In veel culturen worden namen aan kinderen gegeven met een speciale betekenis. Bijvoorbeeld Janna is afgeleid van Johannes. Johannes is een Hebreeuwse naam die “God is genadig” betekent.

Religieuze achtergrond

Ook wordt er in veel culturen een naam gegeven die verwijst naar een religieuze achtergrond. Bijvoorbeeld, in de Joodse of Christelijke cultuur geven ouders hun kinderen bijbelse namen, zoals Sarah, Samuel en David. In de Islamitische cultuur geven ouders hun kinderen namen die verwijzen naar profeten en helden uit de Koran, zoals Fatima, Ali en Omar.

Enkele beschikbare voor- en achternamen